Ammatti- ja kunniakirja

Ammattikirja ja näyttötutkinnot
Ammattikirjan voi saada suorittamalla hyväksytysti ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Perustutkinnossa merkitään kunkin suoritetun osan arvosana. Ammattikirjaan voidaan kiinnittää myös suoritetut näyttötutkintojen osatarrat. Näyttötutkintoina suoritetuista tutkinnoista saa tutkintotodistuksen, jonka on myöntänyt tutkintotoimikunta.


Ammattikirja
Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan merkitään seuraavat tiedot: ammattikirjan haltija henkilötunnuksineen, suoritetut tutkinnot ja tutkinnon osat, muut koulutukset ja pätevyydet sekä työ- ja muut palvelusuhteet. Näyttötutkintojen osalta ammattikirjaan tehty merkintä tutkinnoista rinnastetaan erilliseen tutkintotodistukseen. Tutkinnon järjestäjä hankkii numeroidut ammattikirjat ja tarrat Gemalto Oy:ltä, täyttävät tarrat vaadituilla tiedoilla ja allekirjoittavat ne. Ammattikirja on tutkinnon suorittajalle maksullinen. Kaikista ammattikirjaan merkityistä tutkinnoista ja tutkinnon osista on annettu ammattikirjan haltijalle erilliset todistukset. Myös henkilön työsuhteista työantajat ovat antaneet erilliset työtodistukset.

Ammattikirjan saa suorittamalla perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon nimet on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, mutta tutkinnon osien nimet ovat joko suomen- tai ruotsinkieliset. Henkilökohtainen ammattikirja on toimiva väline työnhakutilanteissa. Pieni vihreä kirja kulkee mukanasi helposti ja todistaa ammattitaitosi. Erillisiä papereita ei tarvita, kunhan ammattikirjan tiedot pidetään ajan tasalla.

Lisätietoja löydät Opetushallituksen sivulta.

Kunniakirja
Näyttötutkinnon järjestäjä voi tilata näyttötutkinnon suorittajalle Opetushallituksesta maksullisen kunniakirjan suoritetusta näyttötutkinnosta. Kunniakirjan allekirjoittavat tutkintotoimikunnan ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Kunniakirjan tilauslomake löytyy Opetushallituksen sivulta.

Kunniakirjat on hyvä tilata riittävän ajoissa, jotta ne voidaan toimittaa tutkintotoimikunnalle allekirjoitettaviksi samanaikaisesti todistusten kanssa.

Nayttotutkinnot.fi -portaalia ylläpitää Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR © 2017