Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 12-11-2014 11:42:01

vierailija
Vieras

Salassa pidettävät asiakirjat

Voinko toimittaa tutkintotoimikunnalle valmistavaan koulutukseen osallistuneen henkilön henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan? Ko. asiakirja on käsittääkseni salassa pidettävä.

#2 12-11-2014 11:42:13

admin
Administrator

Re: Salassa pidettävät asiakirjat

Tutkintotoimikunnalla on oikeus pyyttä henkilökohtaistamista koskeva asiakirja nähtäväkseen.

Opetushallituksen määräyksen Dno 43/011/2006 mukaisesti, asiakirjaan ei saa sisällyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (L 621/1999) tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.

Salassapito koskee lähinnä sellaisia koe- tai tutkintosuorituksia, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, arviointeihin liittyviä potilastietoja, mahdollisia yrityksen liike- ja ammattisalaisuuksia tms.

Miksi toimikunta haluaa asiakirjan nähdä, niin syitä on monia: mm. toimikunta haluaa tietää niistä johtopäätöksistä, joilla tutkinnon suorittaja on ko. tutkintoa tai tutkintotasoa ohjattu suorittamaan, eli onko hänellä riittävää osaamista tai mahdollisuus hankkia riittävä osaaminen valmistavan koulutuksen aikana kyseiseen tutkintoon. Eli onko ko. tutkinto kyseiselle suorittajalle oikea ja oikaeantasoinen (pt, at, eat).

Poissa

Laudan alaosa