Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 12-11-2014 11:43:12

vierailija
Vieras

Itsearviointi

Hei! Opiskelen tällä hetkellä ammattitutkintoa ja kerään arviointiaineistoa omasta osaamisestani. Haluaisin tietää, millainen on hyvä itsearviointi?

#2 12-11-2014 11:43:22

admin
Administrator

Re: Itsearviointi

Itsearviointi ja oman osaamisen arviointi on yksi osa tutkinnosta syntynyttä arviointiaineistoa.
Itsearvioinnissa tutkinnon suorittaja pohtii perustellusti ja monipuolisesti omia ammatillisia valmiuksiaan ja ammatillista osaamistaan.
Tutkinnon suorittajan itsearviointia käytetään hyväksi arviointipäätöksiä tehtäessä täydentämään arvioijien tekemää arviointia.

Tutkinnon suorittajan tulee osata tunnistaa omat
- vahvuudet, taidot, kyvyt, osaaminen
- kehittämiskohteet, harjoittelua vaativat asiat, puutteelliset tiedot ja taidot

Arvioidessasi omaa tutkinnon (osa) suorittamistasi, pohdi:
- mitkä asiat osasit hyvin ja perustele ne omasta näkökulmastasi
- mitkä asiat olivat sellaisia, joissa tarvitset lisää kehittymistä ja/tai harjoittelua
- pohdi myös kokonaisarviota omasta suorituksestasi
- mitä asioita olet oppinut omasta toiminnastasi tai sen myötä

Arvioi osaamistasi myös
- tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon eri osa-alueilla
- sekä ammattitaidon ja osaamisen puutteet eri osa-alueilla

Poissa

Laudan alaosa