Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 14-05-2015 13:08:13

Heidi Salisto
Vieras

Työntekijäarvioijan esteellisyys

Käytännöt vaihtelevat työpaikoittain ja näyttötutkinnon ohjaajaoppaassakin on asia ilmaistu hieman hämmentävästi. Oppaan tekstin voi tulkita kahdella tapaa, mikä lienee aiheuttanut eri käytännöt työpaikoilla. On selkeää, että kolmikannan opettaja-arvioija ei voi toimia valmistavassa koulutuksessa, eikä työssä oppimisen ohjaajana. Miten on työntekijäarvioijan laita? Voiko työntekijäarvioija olla sama työntekijä, joka on ohjannut opiskelijaa näyttöä edeltävän työharjoittelun aikana?

#2 15-05-2015 09:55:41

kykkis
Moderator

Re: Työntekijäarvioijan esteellisyys

Arvioinnin oppaassa (OPH 2015:2) sanotaan:
Arvioijia valittaessa tulee harkita myös esteellisyyskysymyksiä.
Esteellisyys voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun opettaja, joka on keskeisesti opettanut näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, tai työpaikkaohjaaja toimii samalla myös tutkintosuoritusten arvioijana.

Edellä oleva mielestäni tarkoittaa sitä, että työpaikkaohjaaja tai työpaikkakouluttaja on esteellinen, koska hän on keskeisesti osallistunut tutkinnon suorittajan työssä tapahtuvan ammattitaidon hankkimisen perehdyttämiseen ja siten verrattavissa valmistavan koulutuksen opettajaan.

Tietoja esteellisyydestä ja esteellisyysperusteista on luettavissa hallintolaista (L 434/2003, 27–29 §). Arvioijien perehdyttämisellä tehtäväänsä ja kriteeriperustaisella arvioinnilla objektiivisuutta voidaan lisätä. Arvioijien on myös muistettava korrektius ja salassapitovelvollisuus. Tutkinnon suorittajan selviytymisestä ei voi julkisesti keskustella. Arvioijien mahdollisen esteellisyyden selvittämisestä ja ratkaisemisesta sovitaan näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa. Arvioijan esimies- tai vertaisasema sinänsä ei ole esteellisyyden peruste, ellei esteellisyys
johdu muista syistä.

Poissa

Laudan alaosa