Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 22-06-2015 12:08:51

eleena
Jäsen

Näyttötutkinto yleensä

Miten näyttötutkinto yleensä toimii? Pitääkö näyttötutkintoon hakea esim. yhteishaussa, maksaako näyttötutkinnon suorittaminen, missä tutkintoa voi suorittaa ja millaiset pohjatiedot ja taidot näyttötutkinnon suorittajalla tulee olla?

Poissa

#2 22-06-2015 12:34:34

kykkis
Moderator

Re: Näyttötutkinto yleensä

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys (henkilökohtaistaminen). Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.
Näyttötutkintoon ei voi hakeutua yhteishaun kautta vaan hakeutuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä tutkintojen järjestäjään (usein jokin aikuiskoulutusta järjestävä oppilaitos), työvoimahallintoon tai oppisopimustoimistoon.
Näyttötutkinnon suorittaminen maksaa 58€ (tutkintomaksu) ja mahdollisesti  tutkinnon järjestäjän määrittelemä maksu. Pääosin (tarvittavan valmistavan koulutuksen) kustantaa kuitenkin yhteiskunta (Opetus-ja kulttuuriministeriö tai Työvoimahallinto) ja täten tutkinnon suorittajan maksuosuudeksi ei muodostu kuin tuo 58€. Tutkintoja järjestävät ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset ympäri Suomea.
Tarkemmin voit tutustua linkistä: www.opintopolku.fi
Voit hakea ammattialoittain tai tutkinnoittain tietoa. Kyseisessä linkissä on myös paljon lisätietoa opiskeluun liittyvistä rahoituksista ja opintoetuuksista.
Perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole aiempaa tutkintoa tai ovat hakeutumassa uuteen ammattiin. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot henkilöille joilla on jo aiempaa työkokemusta ja osaamista, mutta haluavat tästä osaamisestaan tutkintotodistuksen tai muuten päivittävät osaamistaan.

Poissa

Laudan alaosa