Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 30-12-2016 18:08:52

ahokpek
Jäsen

Arviointikeskustelu

onko näytön arviointikeskustelussa joku pakollinen määra ihmisiä vai voiko joku arvioija antaa arvioinnin esim.kirjallisena jälkikäteen.

kenen vastuulla on että kaikki ovat paikalla? onko se syy olla pitämättä keskustelua jos työnantajan arvioija ei ole paikalla?

minun aikaisemmissa arvioinneissa ei ole ollut työpaikan edustajaa paikalla onko nämä olleet siis laittomia keskusteluja jos niitä kerta ei opettajan mielestä voi pitää ilman työpaikan edustajaa?

Poissa

#2 16-01-2017 10:34:17

kykkis
Moderator

Re: Arviointikeskustelu

Hei
Laissa ammatillisesta koulutuksesta (voimaan 1.8.2016) sanotaan arvioinnista mm.
15a§:
Arvioinnin toteuttavat näyttötutkinnon järjestäjän nimeämät arvioijat, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa ja joilla on riittävä suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammattitaito ja riittävä perehtyneisyys arviointiin ja suoritettavan tutkinnon perusteisiin.
ja lisäksi
Vähintään yhden arvioijista tulee olla suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen. Arvioinnista päättävät edellä mainitut arvioijat yhdessä tutkinnon osittain.

Laissa ei puhuta mitään kuinka arvioijat ovat paikalla ja tekeekö jokin arvioija oman arviointinsa kirjallisesti vai muulla tavalla.
Se on selkeää, että tuo kolmikanta tekee arviontipäätöksen yhteisesti tutkinnon osittain.

Lisäksi OPH:n julkaisemassa Näyttötutkinto-opas 2016 on ohjeistettu arvioinnista. kts. opas s. 36- 37 ja linkki: http://www.oph.fi/julkaisut/2016/naytto … _opas_2016

Laissa tai oppaassa ei puhuta arviointikeskustelusta. Se on kirjoitettu seuraavasti Nt-oppaassa:
Tutkinnon suorittajalle voidaan tutkinnon perusteiden salliessa antaa mahdollisuus täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuu tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija. Arvioija kirjaa keskustelun aikana tehdyt havainnot arviointilomakkeeseen.

Poissa

Laudan alaosa