Kysymys- ja vastauspalveluKysymyksiä liittyen näyttötutkintoihin voit esittää
asiantuntijoillemme luomalla tunnuksen.

Luo uusi tunnus »

#1 27-01-2016 19:54:56

sepi
Jäsen

Tunnustaminen

Hei,
olen suorittanut vuosi sitten kaksi ammattiosaamisen näyttöä nuorisolinjalla. Nyt opiskelen samaa tutkintoa näyttötutkintona, niin tarvitseeko minun tehdä näytöt uudestaan? -sepi

Poissa

#2 28-01-2016 10:42:12

kykkis
Moderator

Re: Tunnustaminen

Hei

Pääpiirteittäin kysymäsi asia menee näin:
1. Jos sinulla on suorittamistasi tutkinnon osista ammattiosaamisen näyttötodistus, niin silloin tutkinnon järjestäjä voi toimittaa suorituksista tiedon tutkintotoimikunnalle.
2. Jos on muita todistuksia ja tutkintoja, niin mennään arvioijien ja arvioinnin kautta.
3. Jos on osaamista, niin se osoitetaan tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon järjestäjän tekemän henkilökohtaistamisen kautta aina mennään. Saattaa olla, että suorittamasi ammattiosaamisen näytöt ja esittämäsi todistukset ovat sellaisia, jotka menee tunnustamisen kautta.
Aina voidaan ja pitää osaamisen ajantasaisuus varmistaa ja johtopäätös saattaa olla ohjaus suoraan tutkintotilaisuuteen ja siten osaamisen osoittaminen ja arviointi.


Asetuksen mukainen toiminta kuvattu tarkoin ohessa.

794/2015  Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Koulutuksen järjestäjä selvittää hakeutujan aiemmin hankkiman ja osoittaman osaamisen hakeutujan esittämien asiakirjojen ja muun hakeutujan antamaan selvitykseen perusteella ja arvioi yhdessä hakeutujan kanssa hänelle soveltuvan tutkinnon.

2 §
Jos hakeutuja on suorittanut voimassa olevien ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisia tutkinnon osia, jotka voidaan liittää osaksi suoritettavaa tutkintoa siten kuin tutkinnon muodostumisesta tutkinnon perusteissa määrätään, koulutuksen järjestäjä toimittaa tiedon hakeutujan aiemmin suorittamista tutkinnon osista tutkintotoimikunnalle.

Jos hakeutuja on suorittanut muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tutkintoja tai tutkinnon osia, koulutuksen järjestäjä toimittaa niistä tiedon näyttötutkinnon järjestäjän nimeämille tutkintosuoritusten arvioijille. Arvioijien tehtävänä on arvioida, vastaavatko tutkinnot tai tutkinnon osat suoritettavan tutkinnon perusteita sekä varmistaa hakeutujan osaamisen ajantasaisuus. Arvioinnin perusteella arvioijat esittävät tutkintotoimikunnalle miltä osin näin todennettu osaaminen soveltuu tunnustettavaksi vastaamaan suoritettavan tutkinnon osia.

Jos hakeutujalla on 1 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella muuta kuin edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua suoritettavan tutkinnon perusteissa tutkinnon osan tai tutkinnon osien suorittamiseksi edellytettyä osaamista, jonka perusteella tutkinto tai tutkinnon osa on mahdollista suorittaa ilman valmistavaa koulutusta taikka muuta lisäammattitaidon hankkimista, koulutuksen järjestäjä ohjaa hakeutujan suoraan tutkintotilaisuuteen.

Poissa

Laudan alaosa