Näyttötutkintomestarikoulutus

Näyttötutkintomestarit ovat näyttötutkintojärjestelmän, alansa tutkintojen ja arvioinnin asiantuntijoita. Näyttötutkinnon järjestäjien tulisi huolehtia siitä, että vähintään yksi arvioijista on suorittanut näyttötutkintomestarin koulutuksen. Näyttötutkinnon vastuuhenkilöllä on hyvä olla myös näyttötutkintomestarin koulutus alan tai ammatin vahvan osaamisen lisäksi.

Koulutus

Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman tarkoitus on edistää näyttötutkintotoiminnan kehittämistä joustavaksi, luotettavaksi ja työelämän vaatimukset huomioon ottavaksi yhteistyöksi. Koulutus valmistaa näyttötutkintojärjestelmän toimijoita kehittämään näyttötutkintojen järjestämisen ja osaamisen arvioinnin taitojaan.

Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman laajuus on 25 opintopistettä, ja se toteutetaan Opetushallituksen päättämän näyttötutkintomestarin koulutusohjelman perusteiden mukaisesti. Koulutusohjelman toteutukseen sovelletaan henkilökohtaistamisen periaatteita.

Valtaosa näyttötutkintomestareista on opetusalan edustajia. Näyttötutkinnon järjestäjien on hyvä kannustaa myös työelämän edustajia osallistumaan näyttötutkintomestarin koulutusohjelmaan. He voivat valintansa mukaan suorittaa koko koulutusohjelman tai jonkin osan siitä.

Näyttötutkintomestarin todistuksen ja diplomin saa henkilö, joka on hyväksytysti osoittanut osaamisensa koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti.

Nayttotutkinnot.fi -portaalia ylläpitää Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR © 2017