Tutkintotoimikuntien kotisivut

Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja myöntää tutkintotodistukset.

Tutkintotoimikunnat, jotka toimivat valtakunnallisesti, asetetaan jokaiselle näyttötutkinnolle. Sama tutkintotoimikunta voi vastata useamman näyttötutkinnon järjestämisen valvonnasta.

Tietoja tutkintotoimikunnista löytyy tutkintotoimikuntien kotisivuilta. Tutkintotoimikunnat ilmoittavat kotisivuillaan mm. kokoonpanosta, yhteystiedoista, kokousaikatauluista ja ajankohtaisiata asioista. Lisäksi toimikuntien kotisivuilla on ohjeita ja mallilomakkeita tutkinnon järjestäjien käyttöön.

Lisää tietoja toimikunnan toimialaan kuuluvista tutkinnoista, tutkintojen järjestäjistä sekä tutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjistä löytyy myös näyttötutkintohaulla.

Nayttotutkinnot.fi -portaalia ylläpitää Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus ALVAR © 2017