AMMATTITUTKINTO

Antaa uralle potkua

AMMATILLINEN TUTKINTO

Ammattitutkinto antaa hyvät eväät tulevaisuuteen

Suomessa on useita erilaisia mahdollisuuksia saada ammattiin perustuva tutkinto. Nämä ammatilliset tutkinnot ovat ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinnot. Ammattitutkinto on yksi mahdollisuus osoittaa, että omaa tarvittavan ammattitaidon tietyltä alalta. Se on todiste siitä, että yksilöllä on riittävä määrä työelämässä hankittuja taitoja, jotka on todennettu näyttötutkinnossa. Näyttötutkinnon suorittaminen tulee monilla kyseeseen silloin, kun työkokemusta on kertynyt, mutta alan ammatillista tutkintoa ei ole taskussa. Ammattitutkinnon etuna on se, ettei tarvitse käydä kaikkia niitä kursseja, joita esimerkiksi ammatillinen perustutkinto edellyttää. Pelkästään näyttötutkintoon kuuluvat työnäytteet tarvitaan, minkä jälkeen oppilaalle voidaan antaa tutkintotodistus. Ammattikoulun voi siis suorittaa nopeasti ja työelämän rinnalle, jos tarve vain vaatii.

Ammattitutkinto sisältää paljon erilaisia verkko-opintoja, mutta niiden määrä ja laatu eroaa paljon eri ammattikoulujen kesken. Saattaa olla mahdollista suorittaa jopa koko ammattitutkinto verkossa, mikä auttaa erityisesti syrjäseuduilla asuvien koulutusmahdollisuuksia.

Mies tekee putkitöitä
KOULUTUS

Ammattitutkinto verkossa on hyvä lisä koulutukseen

Verkko-opintojen paras etu lienee se, että niitä voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyään oppilaitoksissa on käytössä suhteellisen laajasti verkko-opintoja, joten se helpottaa opiskelemista entisestään. Ne sopivat esimerkiksi aikuisopintoja suorittaville henkilöille, sillä ne on helpompi yhdistää työelämän kanssa.

On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että kaikkia ammatillisia tutkintoja ei voida kokonaan toteuttaa verkko-opintoina. Monet ammatit vaativat fyysisistä läsnäoloa, sillä kaikkia töitä ei pystytä suorittamaan verkon kautta. Teoriakoulutus on kuitenkin paljon joustavampaa nykyään kuin aikaisemmin, mistä iso kiitos kuuluu verkko-opinnoille. Ne soveltuvat erinomaisesti myös sellaisille ihmisille, jotka haluavat kehittää omaa ammattitaitoa.

Mies tekee etätöitä
ammatillinen tutkinto

on pohja tulevaisuudelle

TYÖSSÄOPPIMINEN

Ammattitutkintoon kuuluu aina myös työssäoppimista

Ammatillisiin tutkintoihin sisällytetään aina myös työssäoppimista, sillä se katsotaan tärkeäksi osaksi, kun opetetaan ihmisille uutta ammattia. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikoilla, jotka tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa harjoituspaikkojen järjestämiseksi. Työtehtävät pyritään tekemään mahdollisimman autenttiseksi ja toteuttamaan siten, että se muistuttaa oikeaa työtä. Työpaikalla on aina joku henkilö ohjaamassa opiskelijaa ja valvomassa työtilanteita.

Työssäoppiminen on osa ammattitutkintoa ja kuuluu niin sanotun elinikäisen oppimisen piiriin. Uuden oppiminen ei siis rajoitu ainoastaan kouluihin, vaan töissä voi oppia joka päivä jotain uutta. Sen takia työn aikana kannattaa olla korvat höröllä, sillä kokeneilta työntekijöiltä saattaa oppia tärkeitä tietoja ja taitoja, joita ei koulussa opeteta.

Naisoppilas kuuntelee opettajaa istuessaan kokoushuoneessa
JOUSTAVUUS

Näyttötutkinnon suorittaminen on joustava tapa ammattitutkintoon

Näyttötutkinnon suorittaminen sopii erinomaisesti ammattitutkintoon tähtääville, sillä se on todella joustava tapa saada ammattitutkinto. Näyttötutkinnot on tarkoitettu lähtökohtaisesti sellaisille ihmisille, joilla on ammatillista osaamista joko työelämän tai harrastuneisuuden kautta. Niiden avulla oman ammatillisen osaamisen voi osoittaa erillisissä näyttötilaisuuksissa, jossa ulkopuoliset toimijat arvioivat henkilön taitotason. Kaikki ammatilliset tutkintojen eri muodot on mahdollista suorittaa myös näyttötutkinnon avulla. Se vastaa laajuudeltaan perinteisellä tavalla suoritettua tutkintoa, mutta ei vaadi niin paljon

Näyttötutkinnon suorittaminen on monivaiheinen prosessi. Oppilaan on osoitettava ammattitaitonsa suorittamalla useita eri näyttöjä. Yleensä ammatteihin kuuluu useita eri työtehtäviä, joista tarvittava määrä tulee hallita. Ammattitaito on usein monipuolinen kokoelma erilaisia taitoja, joista varsinainen osaamistaso koostuu. Tämän takia näytössä on yksi kokonaisvaltainen työtehtävä, joka oppilaan tulee suorittaa. Kun kaikki näyttötilaisuudet on suoritettu hyväksytyksi, ammattitutkinto virallistetaan toimikunnan toimesta

Näyttötutkintomestari ohjeistaa oppilasta näyttötutkinnossa