Taktisuus, loogisuus ja päättelykyky ovat sotataitojen perusta.

Sotatieteiden maisteri (SM)

Sodat, erilaiset kansalliset ja kansainväliset kriisit sekä turvallisuusuhat ovat tätä päivää. Jotta niitä voidaan paremmin hallita ja ehkäistä ennalta, tarvitaan laaja-alaista osaamista ja asiantuntemusta. Jos haluat toimia korkean tason asiantuntijatehtävissä, jotka liittyvät suoraan kansalliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen sekä sen edistämiseen, mieti kiinnostaisivatko sinua tällaiset opinnot. Niiden tähtäimessä on arvostettu yliopistotason tutkinto, sotatieteiden maisteri. Opiskelun voi aloittaa soveltuvin osin näyttötutkinnon suorittamisen pohjalta.

Sotatieteiden maisteri on asiantuntija turvallisuuden ja maanpuolustuksen alueella

Sotatieteiden maisteri (SM) on Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettava yliopistotasoinen tutkinto. Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuu upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen päällystötehtäviin. Tämän perinteisen, upseerin virkaan Puolustusvoimissa johtavan koulutuksen lisäksi on olemassa Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma. Sieltä valmistuvat sotatieteiden maisterit (SMVIR) ovat kansallisen turvallisuuden asiantuntijoita. He voivat työskennellä erilaisissa asiantuntijatehtävissä kokonaismaanpuolustuksen ja viranomaisyhteistyön alueella. Viranomaisyhteistyön tutkinto ei johda upseerin virkaan Puolustusvoimissa.

Sotatieteiden maisterin tutkinto viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa on mahdollista suorittaa myös muiden kuin Puolustusvoimissa työskentelevien. Tähän koulutusohjelmaan voivat hakeutua opiskelemaan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Sotatieteiden maisterin tutkinnon sotatieteelliset opinnot koostuvat yleisistä opinnoista ja syventävistä opinnoista. Yleiset opinnot suorittamalla opiskelija saavuttaa keskeisen osaamispohjan. Tämän lisäksi valinnaiset opinnot lisäävät asiantuntijavalmiuksia ja osaamista alueella, jonka opiskelija valitsee oman mielenkiintonsa mukaisesti.

Sotatieteiden maisterin tutkinto vastaa työelämän tarpeisiin ja vaatimuksiin

Sotatieteiden maisterin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet johtamistehtäviin niin Puolustusvoimissa kuin muun yhteiskunnan palveluksessa. Maisterin tutkinto syventää ymmärrystä tutkitun tiedon ja asiantuntemuksen merkityksestä sekä hyödyntämisestä päätöksenteossa. Tarvitaan myös vastuun ottamista, stressinhallintaa ja muiden ihmisten motivoinnin taitoja. Johtamistaitojen kehittyminen on eräs sotilastieteellisen koulutuksen anti, jota voi soveltaa hyvin monenlaisissa tehtävissä.


Posted

in

by