Ulkomailla opiskelu on mainio keino yhdistää kulttuuri- ja oppimiskokemus

Ulkomailla opiskelu

Ulkomailla opiskelu tuo opiskeluun lisää näkökulmia ja tekee opiskelukokemuksesta ainutlaatuisen. Opiskelu onnistuu tänä päivänä monella eri tavalla ja kirjo niin sijainnissa kuin toteutustavoissa on varsin kattava. Opiskelun ja matkailun yhdistäminen onkin varsin mainio keino hakea kokemusta eri kulttuureista samalla, kun saat opintojasi eteenpäin tai suoritettua jopa kokonaisen tutkinnon. Lue artikkelista, millä eri tavoin voit yhdistää matkailun, kulttuurikokemuksen ja opinnot samaksi kokemukseksi ja valmistaudu matkailukärpäsen puraisuun!

Ulkomailla opiskelu tutkintoon tähdäten

Mikäli halua ja motivaatiota on tutkinnon opiskelemiseksi asti, onnistuu se Suomen tavoin myös ulkomailla. Esimerkiksi toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen voi Suomesta muuttaa ulkomaille suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa. Maisterin tutkinto ulkomailla onnistuu myös, ja sen voi suorittaa joko jatko-opintoina alemman korkeakoulututkinnon jälkeen tai sitten Suomessa suoritetun korkeakoulututkinnon jälkeen voi jatkaa opintojaan maisteriksi ulkomailla omana tutkintonaan.

Ulkomailla tutkinnon opiskelemiseen liittyy asioita, joita kannattaa huomioida ja selvittää etukäteen. Esimerkiksi tutkinnon sisällöissä, lähtötasovaatimuksissa ja kustannuksissa voi olla paljonkin eroja, joten näistä kannattaa ottaa selvää ennen hakemis- tai muuttopäätöksen tekemistä. Tähän artikkeliin on koottu hyviä vinkkejä ja näkökulmia ulkomaille opiskelemaan haluavalle, joten mikäli asia kiinnostaa, kannattaa jatkaa lukemista!

Miten suorittaa maisterin tutkinto ulkomailla?

Ulkomailla opiskelu onnistuu hyvin esimerkiksi maisterin tutkintoon tähtäävillä. Tällöin on hyvä olla ensin suomalainen alempi korkeakoulututkinto suoritettuna, jolloin on usein pätevä jatkamaan opintojaan ulkomailla suoraan. Toisaalta myös alemman korkeakoulututkinnon voi opiskella ulkomailla, mikäli on saanut Suomessa lukion päättötodistuksen tai ylioppilastodistuksen. Joihinkin ulkomaisiin oppilaitoksiin pääsee myös ammattitutkinnon pätevöittämänä. Pätevyysvaatimukset kannattaa tarkastaa itseä kiinnostavasta oppilaitoksesta ennen pidempien suunnitelmien tekoa.

Ulkomailla opiskelu tarvitsee yleensä myös rahoitusta, ja tämä seikka kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen muuttoa opiskelemaan, sillä esimerkiksi jo lukukausimaksuista kertyy maksettavaa useissa Pohjoismaiden ulkopuolisissa maissa tuhansista euroista jopa kymmeniin tuhansiin vuodessa. Vaihtoehtoja rahoitukseen ovat suomalaisen opintotuen lisäksi esimerkiksi erilaiset stipendit ja apurahat, joita myönnetään muun muassa yliopistojen, yksityisten toimijoiden ja kaupunkien toimesta.

Opintomatkalle vaihto-oppilaana

Kokonaisen tutkinnon opiskelemisen sijaan ulkomaille opiskelulle on myös muita vaihtoehtoja ja opiskelu onnistuu ulkomailla myös vaikka vain lyhyen jakson ajan. Tähän tarkoitukseen on esimerkiksi eri toimijoiden tai oman oppilaitoksen kautta järjestetyt vaihto-oppilasjaksot, joiden kesto voi vaihdella muutamista viikoista vuoteen. Sinä aikana monella tulee usein ikävä suomalaisia asioita, kuten herkkuja ja ruokia. Tällöin voi tilata suomalaista ruokaa netistä koti-ikävää helpottamaan.

Suomalaiset vaihto-oppilaat voivat viettää vaihto-opiskeluaikansa esimerkiksi isäntäperheessä yhtenä perheenjäsenenä kohdemaassa. Tällöin vaihto-oppilaalla on ainutkertainen mahdollisuus päästä sukeltamaan kohdemaan todelliseen kulttuuriin ja arkeen samalla, kun jatkaa opintojensa suorittamista. Vaihto-oppilasjaksosta voi kysyä lisää oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajalta tai siihen voi tiedustella mahdollisuutta eri vaihtojaksoja järjestäviltä toimijoilta, kuten oman asuinkunnan yhdistyksiltä.

Ulkomailla opiskelu tarjoaa

Vaihto- ja tutkinto-opiskelun lisäksi ulkomailla on mahdollista suorittaa myös työssäoppiminen joko suomalaiseen korkeakoulututkintoon liittyen tai osana omaa ammatillista tai korkeakoulututkintoon tähtäävää ulkomaalaista koulutustaan. Työharjoittelu ulkomailla onnistuu rahoituksen puolesta usein siten, että jaksolle haetaan esimerkiksi apurahaa omasta oppilaitoksesta. Tämä onkin loistava mahdollisuus yhtä lailla oppia uutta ja saada kulttuurikokemuksia samalla kertaa, kuten opiskelussakin.

Työharjoittelun suorittaminen ulkomailla on toki järkevää myös siinä tapauksessa, jos suunnitelmissa siintää ulkomailla työskentely pidempiaikaisestikin, sillä työharjoittelun kautta on mahdollista saada kontakteja työelämästä ulkomailla. Näiden kontaktien avulla on myöhemmin mahdollista hakeutua esimerkiksi työskentelemään opintojen ohella ulkomaille muutettuaan tai halutessaan keskittyä vain työntekoon ja arjesta nauttimiseen.

Ulkomailla opiskelu on mahdollista monella eri tavalla ja usean eri väylän kautta. Opiskelusuunnitelmia tehdessä ulkomaille on syytä miettiä omia kiinnostuksenkohteitaan sekä kiinnostavien oppilaitosten pätevyysvaatimuksia opiskelemaan hakeutuvia kohtaan. Kun sopiva oppilaitos ja rahoitussuunnitelma on löytynyt, on syytä alkaa selvittelemään hakuprosessin etenemistä suoraan oppilaitokselta ja toimittaa tarvittavat todistukset oppilaitokseen. Samoin etukäteen on hyvä selvittää passiin ja viisumeihin liittyvät asiat kuntoon. Selvittelyyn ja hakemiseen kannattaakin varata ainakin useampi kuukausi.


Posted

in

by