Kaniloukku on tapa metsästää

Kaniloukku on hyvä keino suojella puutarhaa

Villikanit ovat levinneet Suomeen ihmisen toimien myötä, kannan epäillään saaneen alkunsa luontoon päästetyistä lemmikkikaneista. Esimerkiksi Helsingissä kanit ovat levinneet laajalle, ja siksi kaupunki pyytää kaneja yleisillä alueilla. Kanit aiheuttavat paljon vahinkoa syömällä istutuksia ja kaivamalla käytäviä rakennusten alle. Kaneilla saattaa olla pesiä terassien tai talojen alla, joten olisi hyvä, että myös omakotitalojen asukkaat ja maanomistajat osallistuisivat kanien pyytämiseen. Puutarhan kasvit kannattaa suojata, näin kaneille jää vähemmän ravintoa syötäväksi. Kaniloukku onkin hyvä keino puutarhan vahinkojen vähentämiseksi.

Kaniloukku auttaa kanikannan pienentämisessä

Kun kanit ovat asettautuneet seudulle, niitä on vaikea hävittää kokonaan. Kannan liiallisen kasvun estäminen vaatii jatkuvaa työtä, mutta kanien pyynti on sallittu vain metsästysluvalla. Metsästysluvan lisäksi tarvitaan myös lupa maanomistajalta, eikä kaneja saa pyydystää ilman metsästyslupaa edes omalla pihalta. Metsästyskeinoista loukuttaminen on tehokkaampaa kuin ampuminen, sillä loukku on koko ajan valmiudessa. Metsästys kannattaa tehdä yhdessä useamman kiinteistön kanssa, näin saadaan asuinalueen kantaa pienennettyä.

Teräksinen kaniloukku on kevyt ja helppo pitää puhtaana. Loukun pohjalle on hyvä levittää kerros ruohoa tai esimerkiksi puiden lehtiä, jotta kani ei tunne paljasta metalliverkkoa jaloissaan, vaan uskaltaa mennä sisälle loukkuun. Loukun voi tehdä houkuttelevammaksi peittämällä, sillä kani hakeutuu luontaisesti tunneliin. Syötiksi sopii esimerkiksi omena. Kani on riistaeläin ja sen metsästykseen tarvitaan metsästyslupa, jota varten pitää suorittaa metsästäjätutkinto.

Metsästysluvan saa suorittamalla metsästystutkinnon

Metsästäjätutkinnossa suoritetaan kirjallinen koe, johon kaikilla halukkailla on oikeus osallistua. Metsästäjätutkinnon maksu on 20 euroa koekerralta. Kysymykset pohjautuvat Metsästäjän oppaaseen, myös metsästäjäkurssille osallistumalla voi hankkia samat tiedot. Kokeessa testataan metsästyksen ja riistanhoidon, sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tunteminen. Kokeen läpäissyt voi maksaa riistanhoitomaksun ja näin saada metsästyskortin. Riistanhoitoyhdistykset järjestävät alueellaan metsästäjätutkinnon suoritustilaisuuksia.


Posted

in

by