NÄYTTÖTUTKINNOT

Näyttötutkinnot ovat nopea tapa suorittaa ammattitutkinto

nopea valmistuminen

Mitä ovat näyttötutkinnot?

Näyttötutkinnot ovat kätevä tapa nostaa omaa arvoaan työnantajien silmissä. Pääosin ne on suunnattu sellaisille aikuisille ihmisille, jotka ovat olleet työelämässä ja oppineet ammattitaidon työtä tekemällä. Toinen yleinen ilmiö on se, että ihminen on harrastuneisuudellaan oppinut jonkin ammatin salat ja haluaisi saada taidoistaan virallisen todistuksen.

Tutkintotodistus on todiste siitä, että ulkopuolinen taho on arvioinut ihmisen taidot jossakin asiassa. Näin työnantajat voivat olla varmoja siitä, että työnhakijalla on todella taitoja ammattiin liittyen. Joskus tulee eteen tilanteita, jossa ihminen on ollut töissä jo vuosia ja osaa ammattinsa täydellisesti, mutta hänellä ei ole virallista koulutusta siihen. Juuri tällaisia tilanteita varten näyttötutkinnot on suunniteltu.

Ammattitutkinto antaa oikotien unelmien työpaikkaan, sillä sen avulla työnhakija pystyy osoittamaan pätevyytensä työnantajalle. Sen avulla pystyt parantamaan mahdollisuuksiasi työpaikan saamiseen huomattavasti, joten sitä varten kannattaa nähdä vaivaa.

Blank paper
Group of college students studying in the school library

Tällä sivulla pyrimme vastaamaan seuraavanlaisiin kysymyksiin:

  • Mikä on näyttötutkinto?
  • Miten näyttötutkinnon voi suorittaa?
  • Miten ammattitutkinto parantaa ihmisen mahdollisuuksia työmarkkinoilla?
TUTKINTOTODISTUS

Tutkintotodistus on todiste osaamisesta

Monien mielestä työssäoppiminen on ylivoimaisesti paras tapa oppia ammatti. Yleensä ammattikoulutuksiin kuuluu tietyn verran työssäoppimista, jolloin oppilas on yrityksessä oikeissa ammattihommissa. Sen aikana oppilas ei käy koulussa teoriatunneilla, vaan työskentelee esimiehen ja työkavereiden ohjauksessa työpaikalla.

Tutkintotodistus on takuuvarma sijoitus omaan itseensä, sillä sen avulla jokainen pystyy osoittamaan oman osaamistasonsa. Työnantajat arvostavat oikeanlaista koulutusta ja yhdessä työssäoppimisen kanssa se on todella voimakas työkalu töiden saamiseen. Kannattaa muistaa, että ammattitehtäviin tarvitsee myös työkokemusta ja pelkkä todistus ei vielä välttämättä riitä töiden saamiseen. Siksi kannattaa suosia työssäoppimista, johon sisältyy myös työtä.

Pöytiä ja tuoleja koululuokassa

Blogin artikkelit

Ulkomailla opiskelu on mainio keino yhdistää kulttuuri- ja oppimiskokemus

Ulkomailla opiskelu

Ulkomailla opiskelu voi tapahtua osana omia opintoja tai kokonaiseen tutkintoon tähdäten. Lue artikkelista vinkit ulkomailla opiskelusta haaveilevalle.

Lue lisää »
Oikeusnotaarin tutkinto

Oikeusnotaarin tutkinto ja koulutusohjelma

Oikeustieteen maisterin koulutusohjelman kolme ensimmäistä vuotta ovat oikeusnotaarin koulutusohjelma. Se antaa hyvät perusvalmiudet oikeustieteen eri osa-alueista. Oikeusnotaarin koulutusohjelmaa kutsutaan kandiohjelmaksi ja käytännössä sen jälkeen jatketaan

Lue lisää »
NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS

Näyttötutkinto-opas kertoo kaiken oleellisen

Oppilaitokset ja valtion virastot julkaisevat näyttötutkinto-oppaita, joissa määritellään tarkemmin koulutuksen sisältö. Jokaisessa oppilaitoksessa voi olla hieman erilaiset näyttötutkinnot, joten niistä kannattaa ottaa tarkasti selvää ennen tutkinnon suorittamista. Näyttötutkintojen järjestäjien tulee noudattaa lakeja ja muita säädöksiä, jotka ovat oppaissa kuvattu tarkoin. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä lähimpään näyttötutkintoja järjestävään tahoon vaikkapa puhelimella.

Näyttötutkinto-opas kuvailee myös sitä, miten työssäoppiminen tulisi järjestää työpaikalla. Työssäoppimisen tulee olla tarvittavan haastavaa, jotta sen määritteet täyttyvät. Yrityksen tulee teettää oppilaalle sellaista työtä, joka vastaa heidän normaalia toimenkuvaansa. Työssäoppimisessa tehdään sen loputtua arviointi, jossa kuvaillaan oppilaan valmiuksia tehdä vastaavia töitä. On hyvä tietää, että ammattikoulujen järjestämästä työssäoppimisesta ei makseta palkkaa.

Värikkäitä vihkoja ja kynä
nÄYTTÖTUTKINTO

Näyttötutkinnot tehdään tutkintolautakunnan valvonnassa

Näyttötutkinnot tulee suorittaa tarkoin määritetyissä rajoissa ja niiden järjestämiselle on säädetty tietyt säännöt. Näyttötutkinto-opas sisältää kaikki ne toimijat, jotka luovat sellaisen kokonaisuuden, jossa näyttötutkinto voidaan toteuttaa. Työnantajat, työntekijät sekä opetukseen liittyvä henkilökunta muodostavat tutkintotoimikunnan, joka noudattaa Opetushallituksen antamia säädöksiä näyttötutkinnon suorittamisesta. Tutkintotoimikunnan tehtävänä on siis luoda ja valvoa niitä olosuhteita, joissa oppilaat suorittavat näyttötutkinnon.

Näyttötutkinnon suorittaminen vaatii paljon yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jotta siihen luotu järjestelmä ylipäätään toimii. Tiukkojen kriteerien ja valvotuissa olosuhteissa tehty näyttötutkinto on yhtä arvokas kuin perinteinen kolmivuotinen ammattikoulu. Näyttötutkinnot ovat nopea ja kätevä tapa osoittaa oma ammattitaitonsa niin itselle kuin työnantajille. Tutkintotilaisuuksia voi olla useita, joiden aikana oppilaan on osoitettava riittävät taidot tutkintolautakunnalle.

Todistuksia

Usein kysytyt kysymykset näyttötutkinnoista:

Näyttötutkintoihin voi osallistua ilman, että käy läpi ammattikoulun vaatimat kurssit. Jos olet jo työelämässä ja haluaisit saada tutkinnon ammatistasi, voit suorittaa sen nopeammin näyttötutkinnon avulla.

Suorittamalla näyttötutkinnon onnistuneesti saat siitä todistuksen, joka auttaa sinua esimerkiksi työnhaussa. Näyttötutkinto auttaa myös ylläpitämään omaa osaamista sekä helpottaa alan vaihtoa, jos haluat saada uusia haasteita työelämässä.

Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun oppilas on käynyt läpi kaikki tutkintotilaisuudet. Näyttötutkinnot ovat rinnastettavissa ammattikouluihin ja erona on vain se, että ammattitaito on hankittu suoraan työelämästä.