Työssäoppiminen on ryhmätyötä

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on keskeinen osa ammattitutkintoa

aMMATTIKOULUTUS

Työssäoppiminen on olennainen osa ammattikoulutusta

Työssäoppimisjakso on keskeinen ammattikoulutuksen kannalta, sillä siinä oppilas joutuu työskentelemään oikeanlaisessa työympäristössä. Mikä voisi siis kouluttaa paremmin kuin juuri ne työt, joita oppilaiden on tarkoitus tehdä valmistautumisen jälkeen? Ammattikouluissa työssäoppiminen kuuluu pakollisena osana koulutusta ja ilman sitä ei voi valmistua koulusta. Se toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksen, yrityksen ja oppilaan kanssa siten, että oppilas suorittaa työssäoppimisen yrityksen osoittamalla paikalla ja tavalla. Siitä ei makseta palkkaa, vaan tarkoituksena on tarjota oppilaalle sellainen ympäristö, joka muistuttaa mahdollisimman paljon arkista työtilannetta. Ammattikoulut huolehtivat työharjoittelupaikkojen järjestämisestä oppilaille, joten oppilaiden ei tarvitse huolehtia siitä.

Työssäoppiminen tapahtuu yleensä eri jaksoissa, joten oppilas käy työpaikalla tekemässä yhden oppimisjakson kerralla. Oppilaitokset huolehtivat koulutussuunnitelmissa jaksottamisesta siten, että se mukautuu mahdollisimman hyvin opiskeluihin.

Väsynyt rakennusmies huilaa
HARJOITUSPAIKAT

Oppilaitokset huolehtivat harjoituspaikat oppilaille

Ilman minkäänlaista työkokemusta ammattitaito ei pääse kehittymään, joten oppilaitokset ovat huolehtineet siitä, että oppilaat joutuvat käymään myös työharjoittelun hyväksytyksi läpi. Koska työharjoittelusta ei makseta palkkaa, oppilas saa samat etuudet työssäolonaikana kuin muutoinkin. Työharjoittelu luetaan siis normaaliksi opiskelemiseksi.

Oppilaitokset tekevät sopimuksen yrityksen kanssa siten, että kaikki on valmista oppilaalle työhön tutustumista varten. Kyseessä on määräaikainen sopimus, jonka oppilaitos määrittää opetussuunnitelman mukaiseksi. Työpaikan tulee täyttää kunkin ammatin vaatimat säädökset, jotta se voidaan hyväksyä työharjoitteluun soveltuvaksi. Työssäoppiminen on luonteeltaan haasteellisempaa kuin työharjoittelu, sillä se täydentää osan opinnoista.

Nainen haarukkavaunun kanssa
Työssäoppiminen tehdään

yhteistyössä työnantajien kanssa

TYÖNANTAJAT

Työnantajat ovat tärkeässä roolissa ammattikoulutuksessa

Jotta työssäoppiminen on yhteiskunnalle kannattavaa, on työnantajille tärkeä rooli tarjota harjoituspaikkoja oppilaitoksille. Tästä on myös selkeää hyötyä eri toimialojen yrityksille, sillä näin he varmistavat ammattitasoisen henkilökunnan tarjonnan myös tulevaisuudessa. Ensinnäkin oppilaasta voi saada yritykseen valmiin työntekijän, joka osaa tehtävät ja tuntee yrityksen ja sen henkilökunnan.

Ammattitutkinto on tärkeä osa ammattitaitoisen henkilöstön koulutusta. Siksi työnantajan on järkevää suhtautua henkilöstön kouluttautumiseen vakavasti, sillä osaava henkilökunta on lopulta vastuussa liikevoitosta. Luomalla yhteyksiä oppilaitoksiin ja tulevaisuuden osaajiin yritys voi varmistaa korkean tason ammattilaisten tuotannon myös tulevaisuudessa. Satsaamalla työssäoppimispaikkojen luomiseen yritykset laittavat ikään kuin rahaa pankkiin, joka parhaassa tapauksessa kasvaa korkoa vuosikymmeniä.

Metallityöläinen ja hiomakone

Menossa mukana

TYÖSSÄOPPIMISJAKSO

Työssäoppimisjakso opettaa työelämään

Työssäoppimisjakso kuuluu pakollisiin opintoihin ammattikoulujen opetussuunnitelmassa. Samassa paikassa voi olla mahdollista järjestää myös näyttötutkinnot, jos yritys pystyy tarjoamaan siihen vaadittavat tekijät. Jakson aikana oppilas saa hyvän kuvan siitä, minkälaista työ on alalla ja oppii paljon sellaista, jota on vaikea opettaa koulussa. Moniin ammatteihin liittyy niin sanottu hiljaista tietoa, jonka oppii parhaiten tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa kokeneempien kollegojen kanssa. Työssäoppiminen helpottaa suuresti oppilaan siirtymistä työelämään.

Työssäoppiminen on osa oppilaitosten syventäviä opintoja, jolloin oppilaan on tarkoitus oppia oikeita työelämässä tarvittavia taitoja. Työssäoppimisjakso on kokopäiväistä työntekoa ja silloin oppilaan ei tarvitse yleensä opiskella teoriaa. Oppilas saa vaadittavaa ohjausta työpaikalta ja häntä valmennetaan siellä siten, että työtehtävät onnistuu. Samalla opiskelija oppii työelämän pelisääntöjä, joten oppiminen on perinteistä teorian opiskelua kokonaisvaltaisempaa.

Nainen teippaa pahvilaatikkoa