Monelle on epäselvää, mitä insinööri tekee.

Tiedätkö, mitä insinööri tekee

Monilla näyttötutkintoa suorittavalla saattavat olla mielessä jo korkeakouluopinnot, kuten insinööri opinnot. Mutta tiedätkö, mitä insinööri tekee? Insinööreiksi kutsutaan yleiskielessä monia erilaisia insinöörejä, kuten ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita insinöörejä, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita diplomi-insinöörejä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita insinöörejä. Insinööriksi sanotaan myös jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkinnon suorittaneita insinöörejä. Insinöörejä on erilaisia, mutta tämä nimike kertoo aina teknisestä osaamisesta.

Se, mitä insinööri tekee, riippuu suuntautumisesta

Insinööri on tekniikan osaaja, joka voi työskennellä monilla eri aloilla ja hyvin monipuolisissa tehtävissä. Insinöörin nelivuotinen tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulututkinto esimerkiksi valmentaa etupäässä teollisuuden ja hallinnon työnjohto- ja keskijohtotason tehtäviin. Insinööriksi opiskelevat voivat suuntautua eri linjoille, joiden mukaan tulevaisuuden työtehtävätkin määräytyvät. Insinöörejä ovat esimerkiksi energia- ja ympäristötekniikan, bio- ja kemiantekniikan, logistiikan, kone- ja tuotantotekniikan ja talotekniikan insinöörit. On olemassa myös monia muita suuntauksia.

Insinöörin tutkinto on aina korkeakoulututkinto eli insinööriksi opiskelu vaikkapa ammattikoulussa ei onnistu. Korkeakouluun hakeminen vaatii yleensä aina alemman tutkinnon, kuten lukio- tai ammattitutkinnon suorittamisen. Esimerkiksi ammattikoulutukset, kuten näyttötutkintokoulutus, antavat hakukelpoisuuden alan korkeakoulututkintoihin sekä myös yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin. Omia ala- ja ainevalintoja kannattaa miettiä jo alempia tutkintoja suunnitellessa, jos tavoitteena on insinööriopinnot.

Erilaisia tutkintovaihtoehtoja

Moni saattaa nyt miettiä miten eroavat insinööri ja diplomi-insinööri. Diplomi-insinööri on ylempi korkeakoulututkinto kun taas insinööri on pelkkä korkeakoulututkinto. Yliopistossa suoritettavan tekniikan diplomi-insinööritutkinnon erona ammattikorkeakoulun insinööritutkintoon on opintojen laajuus. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen myös antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakoulutusasteelle, mutta ei kuitenkaan tieteelliseen jatkokoulutukseen. Diplomi-insinöörin tutkinto taas on usein pohjana tekniikan lisensiaatti -tutkinnolle, joka on teknis-tieteellisen alan tieteellinen jatkotutkinto.


Posted

in

by