Siirry suoraan sisältöön

Näyttötutkintomestari on työelämän asiantuntija

Ammatillinen perustutkinto on mahdollista suorittaa näyttötutkintojen avulla, ja niitä valvoo näyttötutkintomestari. Hänen toimenkuvanaan on varmistaa, että näyttötilaisuus on standardien mukainen ja noudattaa niitä määräyksiä ja sääntöjä, jotka on tutkintolautakunnan toimesta asetettu. Näyttötutkintomestarit ovat yleensä kovan luokan ammattilaisia, joilla on vuosien kokemus työelämästä ja erilaisista vastuutehtävistä. Heidän täytyy käydä erillinen koulutus, josta valmistauduttuaan he ovat valmiita toimimaan tässä vastuullisessa tehtävässä.

Näyttötutkintomestari on kouluttautunut virkaan oman työn ohella, joten se on suunnattu nimenomaan aikuisopiskelijoille. Taustalla tulee olla riittävä määrä työvuosia, jotta koulutukseen on mahdollista päästä. Koulutuksen kesto vaihtelee aina yksilöiden mukaan, mutta keskimäärin se suoritetaan noin puolen vuoden aikana.

Handsome young handyman in a warehouse
Kouluttautuminen

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARIN TUTKINTO ON SUUNNATTU TYÖNTEKIJÖILLE

Monille ainoa realistinen tapa hankkia itselleen ammatillinen tutkinto on näyttötutkinnot. Ne ovat Suomessa suosittu koulutuksen muoto, jonka suorittaa vuosittain tuhannet ihmiset. Niitä valvovia näyttötutkintomestareita on Suomessa jo tuhansia ja he varmistavat, että näyttötilaisuudet menevät toivotulla tavalla.

Näyttötutkintomestareiden koulutus on suunnattu opetushenkilöstölle ja työelämän edustajille. Varsinkin koulutustehtävissä oleville sitä suositellaan, sillä se lisää opettajien ja vastaavien ammattitaitoa. Lisäksi näyttötutkintojen suosion takia mestareita tarvitaan valvomaan ja järjestelemään näyttötilaisuuksia. Näyttötutkintomestari onkin tärkeä osa suomalaista työelämää, sillä muutoin monilta jäisi ammatillinen tutkinto hankkimatta.

NÄYTTÖMESTARIN TEHTÄVÄT JA VASTUUALUEET

Näyttötutkintomestarin tehtävä on luottamustoimi, johon kuuluu erilaisia tehtäviä ja vastuualueita. Alla olevassa listauksessa on keskeisimmät näyttötutkintomestarin tehtävät, jotka kuuluvat heidän toimintansa piiriin:

Vastaa

Vastaa näyttötilaisuuden järjestämisestä

Valvoo

Valvoo näyttötilaisuutta puolueettomasti

arvioi

Tekee näyttötilaisuuden arvioinnin

näyttötilaisuus

NÄYTTÖTILAISUUS ARVIOIDAAN ENNEN TUTKINNON SUORITTAMISTA

Ammatillinen perustutkinto on suoritettavissa näyttötutkinnon avulla. Kun ihminen on päättänyt lähteä suorittamaan ammatillisen perustutkinnon näyttötutkinnon kautta, hänen tulee olla yhteydessä alueensa ammatilliseen oppilaitokseen. Varsinaisen tutkinnon järjestäjä ottaa tämän jälkeen selvää, onko hakija sovelias näyttötutkintoon. Mikäli hakijalla on riittävät edellytykset siihen, prosessi lähtee etenemään oppilaitoksen toimesta.

Kun oppilas on viimein sopinut näyttötilaisuudet, niille sovitaan ohjaajat. Tässä kuvaan astuu näyttötutkintomestari, joka on yksi koetilanteen arvioija. Suomessa arviointiin osallistuu kolme eri toimijaa: näyttötutkintomestari, oppilaitoksen opettaja, työnantajan edustaja sekä yrityksen työntekijä. Jos he katsovat hakijan onnistuneen näyttämään tarvittavan osaamisen näyttötilaisuuksista, ammatillinen perustutkinto myönnetään hyväksyttynä. Tarkemmat myöntämiskriteerit määrittelee Opetushallitus.